Władze


Wykaz władz Koła Nr 1 w Suwałkach na kadencję 2013-2016

Zarząd Koła Nr 1 w Suwałkach
1. Piotr Kowalewski - Prezes Zarządu
2. Michał Pasiak - V-ce Prezes Zarządu ds. sportu
3. Tadeusz Brejczak - V-ce Prezes Zarządu ds. organizacyjnych
4. Cezary Chrulski - Sekretarz, rzecznik dyscyplinarny
5. Mariusz Okomski - Skarbnik
6. Zbigniew Szupień - Członek Zarządu
7. Mariusz Galeera - Członek Zarządu
8. Żyszkiewicz Krystyna - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Koła Nr 1 w Suwałkach
1. Jacek Barszczewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Andrzej Sztukowski - Sekretarz
3. Mariusz Górny - Członek

Sąd Koleżeński Koła Nr 1 w Suwałkach
1. Karol Szlaużys - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
2. Paweł Radziszewski - Sekretarz
3. Mariusz Kozłowski - Członek