Regulaminy współzawodnictwa


1. Zasady typowania zawodników Koła Nr 1 w Suwałkach na
Zawody w Grand Prix Okręgu PZW w Białymstoku.


W dyscyplinach:
1. Spławikowej
2. Spinningowej
3. Muchowej
4. Podlodowej
5. Morskiej

1. Punktacja prowadzona jest przez Prezesa ds. Sportu.
2. Do punktacji wchodzą wszystkie zawody rozgrywane w Kole Nr1 w Suwałkach.
3. Obowiązuje punktacja sektorowa .
4. Do reprezentowania Koła Nr 1 w Suwałkach w zawodach w Grand Prix Okręgu PZW w Białymstoku mają prawo zawodnicy którzy w punktacji zajmują miejsca od 1- 4.
5. Jeżeli z udziału w reprezentacji zrezygnuje uprawniona osoba, to w jej miejsce wchodzi kolejny zawodnik z listy z poz. 5, a gdy kolejny zrezygnuje, to wchodzi z miejsca 6 itd.
6. Reprezentant Koła ma obowiązek potwierdzić udział w reprezentacji Koła u Prezesa ds. Sportu.
7. Wyłonionej cztero-osobowej reprezentacji przysługuje zwrot kosztów zanęt w wysokości uchwalonej przez Zarząd Koła.