Składki


                SPRZEDAŻ SKŁADEK W KOLE NR 1 W SUWAŁKACH na rok 2015

SKLEP WĘDKARSKI "REX"
SUWAŁKI UL. NONIEWICZA 85F LOK. 18


FIRMA HANDLOWA "STYNKA"
JANUSZ ZALEWSKI
SALON WĘDKARSKO-TURYSTYCZNY
SUWAŁKI UL. 1 MAJA 1/2
Składki na 2015rok

Składka członkowska normalna 75 zł*
Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna, studenci i żołnierze służby
zasadniczej w wieku 16-26 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,
4) kobiety po ukończeniu 60 roku życia 37zł
Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 18zł
Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW 25 zł

2) członka uczestnika PZW 12 zł

Legitymacja członkowska 5 zł


Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają starostwa powiatowe.
2. Młodzież do lat 16-tu nie wnosi opłat za legitymację członkowską.


TABELA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W BIAŁOSTOCKIM OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO NA 2013 ROK

Wody nizinne
Składka normalna 108,-
Ulgowa 50% 54,-
Ulgowa 75% 27,-
Uczestnik - zwolniony

Kraina pstrąga i lipienia
Składka normalna 144,-
Ulgowa 50%72,-
Ulgowa 75%36,-
Uczestnik - zwolniony

Troling -zakaz trolingowania
Dobrowolna na młodzież 2,-

Składki okresowe
1 dniowa – kraina pstrąga i lipienia 20,-
3 dniowa – kraina pstrąga i lipienia 40,-
1 dniowa – wody nizinne 15,-
3 dniowa – wody nizinne 30,-
7 dniowa - wody nizinne - 45


poniżej skan uchwały.

1-1.pdf

Uwaga:
1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

 ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃW SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2015r.
1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach
PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. 
Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.
2. Ogólnie związkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego
łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki
członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na
terenie swego działania zarządy okręgów.
3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń
członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce
członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW,
ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji
potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń
na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na
terenie swego działania zarządy okręgów.

7.System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się do końca roku w którym ukończono określony wiek